Centrostudibaresi.it

Tradizioni popolari baresi

La Ouarèseme

Da tanne non ze petève nè scecuà e mmanghe rìte.
Non ze petève camarà, come àgghie dìtte e avìiv’a mangià sènza carne, sènza dolge e sènz’alde cannaremìinde.
Stèvene chidde fèmmene ca pegghiàvene la grattaròle, le checchiàre, le fercìne e le scèvene a mmètte sott’a la cènere pe sagrefecàsse a mangià.
E allòre ce se petève mangià?
La prima dì de Quarèseme se petève mangià u calzòne che la cepòdde e ssope nge petìve azzeppà ngocch’e becchierùzze p’u sciacquètte ca non avastàve manghe a nu dènde.
U u-alde mangià iève : vremecìidde fremmagge e ppèpe, vremecìidde cu u-àgghie sfritte, maccarùne che la salze de pemmedòre, pane cuètte e rruche, maccarùne che le cime de rape e alìsce du sprone, cequère salvagge assedùte iìnd’o bbrote, fave e cequère e u-alde rèste angòre.

Altri siti utili

Cerca nel sito