Centrostudibaresi.it

Alfredo Giovine

U mbìirne di a. g.

Quanne vènghe oggn’e ddì
Sott’a ccaste a spandecà,
Nom me uèlde mà chìdd’ècchie,
Pur’a ffàuue pe piatà.
Ce sapìisse u core mì
Pur d’avè nu ricce tù
Da la sère a la matìne
Stèsse sotte o pète tù.
Ma stanòtte te sennàve
Iìnd’o mbìirne ad abbresscià,
Me decìive desperàte
“Fùsce, vìineme a salvà”
A vedèrte strètt’a mmè
M’ha parùte a ll’ambrevìse
Ca u mbìirne iìnd’a nnudde,
Devendàve u paravìse.

L’inferno – Quando vengo ogni giorno sotto casa tua per vederti, tu non ti degni di guardarmi neanche per pietà; mentre, pur d’aver un tuo riccio, starei sotto i piedi tuoi. Ma stanotte ti sognavo nell’inferno mentre bruciavi. Mi dicevi, cercando aiuto: “vieni a salvarmi”. Nel vederti stretta a me, mi è sembrato all’improvviso che l’inferno, immediatamente, diventasse paradiso.

(1) In barese si usa anche il determinativo per l’indeterminativo.

Altri siti utili

Cerca nel sito